fbpx

Uw garantie voor vakbekwaamheid, betrouwbaarheid, duidelijkheid


Habo Allemekinders groen werkt volgens diverse kwaliteits-, veiligheids en gezondheid en welzijnsprocedures. Waaronder NEN-EN-ISO 9001:201, VCA** 2017/6.0, en groenkeur BRL Groenvoorziening 2016. Daarmee zijn deze kwaliteits- en veiligheidsnormen duurzaam in onze bedrijfsvoering verankerd. Alle aspecten van zowel interne werkvoorbereiding alsook de daadwerkelijke uitvoering maken hier onderdeel van uit.

Alle medewerkers zijn bekend met onze procedures en volgen de beschreven werkwijze. Controle vindt plaats aan de hand van de opdracht. Onvolkomenheden worden behandeld volgens de procedure klachten en afwijkingen. Op ieder project wordt vooraf duidelijk afgesproken wie verantwoordelijk is voor kwaliteit en controle. Bij afwezigheid van de projectleiders is de voorman verantwoordelijk en eerste contactpersoon.

Habo Allemekinders groen heeft een eigen externe kwaliteitscontrole ontwikkeld, welke zorg draagt voor rapportage van de opdrachten zowel voor de opdrachtgever als voor Habo Allemekinders groen. Dit garandeert optimale transparantie naar onze opdrachtgevers, gebruikers en uitvoerders.

Groenkeur keurmerk